1.
ช่างซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่น หลักสูตร 45 ชั่วโมง ค่าสมัคร 55 บาท
 
2.
ช่างซ่อมเครื่องซักผ้าไฟฟ้า หลักสูตร 45 ชั่วโมง ค่าสมัคร 55 บาท
 
3. ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอย่างง่าย หลักสูตร 75 ชั่วโมง ค่าสมัคร 85 บาท
   
4. ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านประเภทความร้อนและมอเตอร์ หลักสูตร 75 ชั่วโมง ค่าสมัคร 85 บาท
   
5. ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร หลักสูตร 150 ชั่วโมง ค่าสมัคร 160 บาท
  ศึกษาการเดินสายไฟฟ้า และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร เช่นสวิทซ์ โคมไฟ เต้ารับ คัทเอาท์ โหลดเซนเตอร์ ต่อวงจรไฟฟ้า ควบคุมแสงสว่าง และไฟฟ้ากำลังได้ ใช้เครื่องมือและเครื่องวัดตรวจซ่อมแก้ไขวงจรไฟฟ้าได้ ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าได้
6. ช่างติดตั้งไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม หลักสูตร 150 ชั่วโมง ค่าสมัคร 160 บาท
   
7. ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอย่างง่าย หลักสูตร 150 ชั่วโมง ค่าสมัคร 160 บาท
  ศึกษาพื้นฐานทางไฟฟ้า แหล่งกำเนิด ชนิดของไฟฟ้า หน่วยวัดทางไฟฟ้า ฉนวน ความต้านทาน ความปลอดภัย เครื่องมือช่าง เครื่องมือวัด การทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภทแสงสว่าง ประเภทขดลวดความร้อน ประเภทมอเตอร์ การประมาณราคา การตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่นเตารีด หม้อหุงข้าว กระติกต้มน้ำ เครื่องทำน้ำอุ่น เตาอบไฟฟ้า เครื่องซักผ้า เป็นต้น
8. ช่างซ่อมพัดลมไฟฟ้า หลักสูตร 150 ชั่วโมง ค่าสมัคร 160 บาท
   
9. ช่างซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส หลักสูตร 150 ชั่วโมง ค่าสมัคร 160 บาท
   
10. ช่างโปรแกรมควบคุมไฟฟ้า หลักสูตร 150 ชั่วโมง ค่าสมัคร 160 บาท