1.
ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (หลักสูตร 75 ชั่วโมง ค่าสมัคร 85 บาท)
- ศึกษาการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
- การประมาณราคาค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ
2.
ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบรีโมท (หลักสูตร 75 ชั่วโมง ค่าสมัคร 85 บาท)

- ศึกษาวิธีบริการล้าง เติมน้ำยา และซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดรีโมท
- การคิดราคาค่าซ่อม ล้าง เติมน้ำยา เครื่องปรับอากาศ

3. ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ (หลักสูตร 150 ชั่วโมง ค่าสมัคร 160 บาท)
 

- ศึกษาการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์
- การตรวจเช็คระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์
- การติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์
- การเติมสารความเย็นระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์
- การประมาณราคาค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์